Biuro Rachunkowe FISKUS Gryfice - usługi dla małej i pełnej księgowości.

Nasza oferta

Pełna księgowość

Świadczymy profesjonalne usługi księgowe i rachunkowe wszelkim podmiotom gospodarczym. Dzięki rzetelności oraz doświadczeniu zdobyliśmy zaufanie szerokiego grona współpracujących z nami klientów. Zadbamy o pełną księgowość i rachunkowość Państwa przedsiębiorstwa oferując jednocześnie naszą wiedzę i służąc rzetelnymi, fachowymi poradami. Zapewniamy:

 • Ustalanie wysokości naliczonego oraz należnego podatku VAT,
 • Określanie miesięcznych zaliczek, przeznaczonych na podatek dochodowy,
 • Sporządzanie zapisów w ewidencji analitycznej oraz syntetycznej, wraz z usługą dekretowania dokumentów,
 • Przygotowywanie deklaracji podatkowych zgodnych z ustawodawstwem, a także przekazywanie ich do ZUS-u,
 • Ewidencjonowanie środków trwałych, wartości prawnych oraz niematerialnych,
 • Opracowywanie planów amortyzacji,
 • Przygotowywanie zeznań rocznych, w oparciu o wpisy do księgi,
 • Zamknięcie roku obrachunkowego zarówno w aspekcie rachunkowym, jak i podatkowym, a także sporządzenie bilansu rocznego, rachunku zysków i strat, oraz dodatkowych informacji.

KPiR

Powierzając nam prowadzenie księgi przychodów i rozchodów zyskujesz bezpieczeństwo i pewność rzetelnie wykonanej pracy, a jednocześnie spokój i cenny czas gdyż Biuro reprezentuje Ciebie przed organami państwowymi jak ZUS czy Urząd Skarbowy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Dostosowana do Twoich indywidualnych potrzeb obsługa księgowa sprawi, że spokojnie zajmiesz się tym, co naprawdę ważne - rozwijaniem swojego biznesu.

Nasze biuro rzetelnie prowadzi księgę przychodów i rozchodów oraz wszelkie ewidencje oraz rejestry jak:
 • Ewidencja środków trwałych,
 • Ewidencja wyposażenia,
 • Ewidencja przebiegu pojazdu i kosztów eksploatacji samochodu,
 • Rejestry VAT sprzedaży i zakupu,
 • Rejestry VAT WDT i WNT,
a jednocześnie w ramach opłaty za prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów:
 • zapewnia obsługę kontroli skarbowych,
 • reprezentuje Ciebie przed organami państwowymi.
Oprócz obsługi kontroli skarbowych i reprezentacji przed organami państwowymi w ramach KPiR biuro wyjaśnia za Ciebie sprawy, sporządza deklaracje i prowadzi dokumentację podatkową oraz ubezpieczeniową, podpisuje i dostarcza do Urzędu Skarbowego i ZUS dokumenty podatkowe i ubezpieczeniowe oraz prowadzi korespondencję z tymi instytucjami.

Ryczałt

W ramach usługi ewidencjonowania ryczałtu, nasze biuro zapewnia:

 • Ewidencjonowanie wyposażenia,
 • Opracowywanie szczegółowego planu amortyzacji środków trwałych, jak również wartości niematerialnych oraz prawnych,
 • Obliczenie miesięcznych zaliczek, przeznaczanych na podatek dochodowy,
 • Nasze usługi księgowe obejmują także prowadzenie ewidencji VAT,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych – rocznych i miesięcznych,
 • Przygotowanie dowodu wpłat, bądź też przelewów na poszczególne podatki.


Rozliczenia PIT

Nasze Biuro Rachunkowe oferuje sporządzenie i dostarczenie do Urzędu Skarbowego rozliczenia roczne PIT. Sporządzamy każdy rodzaj deklaracji podatkowej.

Poniżej podajemy najczęściej wypełniane rozliczenia PIT:
 • PIT-36 – składają podatnicy, którzy uzyskali przychody (dochody) opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej i nie wypełniają zeznania PIT-37. Formularz ten przede wszystkim składają podatnicy, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane według skali podatkowej, a także uzyskali dochody z zagranicy,
 • PIT-36L – składają podatnicy, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30c ustawy. Formularz ten jest przeznaczony wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie,
 • PIT-37 – składają podatnicy, którzy uzyskali przychody, opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej, wyłącznie ze źródeł położonych na terytorium RP, za pośrednictwem płatników, i nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej. Obowiązek złożenia zeznania nie dotyczy podatników, którym rocznego obliczenia podatku dokonał płatnik,
 • PIT-38 – składają podatnicy, którzy uzyskali przychody opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30b ustawy (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),
 • PIT-39 – składają podatnicy, którzy uzyskali dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w roku podatkowym, nabytych po dniu 31 grudnia 2008 r., opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30e ustawy oraz zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy.